Astma-allergi i skolen

Top banner

Førstehjælp

Får en elev symptomer, der skyldes astma eller allergi, er det vigtigt, at voksne på skolen kender til førstehjælp og kan hjælpe eleven.

Følgende er en kort oversigt over, hvad der hurtigt kan gøres. Under hver sygdom er der desuden link til et længere faktaark, der i flere detaljer beskriver, hvad I skal gøre. Det er en god idé at have en printet version af disse i hvert klasseværelse.

FØRSTEHJÆLP VED ALLERGISKE REAKTIONER

Bliver eleven dårlig på grund af en allergisk reaktion, er det vigtigt at handle med det samme.

Akutte høfebersymptomer bliver ofte behandlet med medicin, der indeholder antihistaminer. Der findes præparater til lokal anvendelse i øjne og næse og der findes tabletbehandling

Får eleven større allergiske reaktioner, kan det skyldes allergi overfor peanuts eller bistik.

Den allergiske reaktion kan behandles med antihistamin og binyrebarkhormon.

  • Lette tilfælde kan klares med antihistamin alene.
  • Sværere tilfælde kræver også binyrebarkhormon som tablet eller injektion hos læge eller på sygehus.

Er I i tvivl om sværhedsgraden af tilfældet hos eleven, skal I ringe 112 med det samme.

I skal være særligt opmærksomme på, om eleven får problemer med at trække vejret på grund af hævede luftveje.

FØRSTEHJÆLP VED ASTMA

Hvis en elev får et astmaanfald, skal I i den akutte situation hjælpe eleven med at tage beta-2-agonist (den blå medicin), som eleven normalt tager for astmaanfald.

Tager eleven ikke medicin for astma, skal der ringes 112 med det samme.  


Førstehjælp
Læs mere hos os
Læs mere hos andre

Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside