Astma-allergi i skolen

Top banner

Indeklima

Børn og lærere opholder sig på skolen mange timer hver uge. Hvis der er rent, hvis luften er frisk, og der ikke er for varmt i klasseværelserne, så er der normalt et godt indeklima.

Er indeklimaet godt, føler alle sig bedre tilpas, og det bliver nemmere at koncentrere sig i timerne. Et godt indeklima er godt for alle, men det er særlig vigtigt for elever og lærere med astma og allergi, da de ofte har følsomme luftveje.

Et godt indeklima afhænger af flere ting:

  • udluftning og luftfugtighed
  • rengøring og oprydning
  • indretning
  • temperatur
  • brug, materialevalg og vedligeholdelse
  • mængden af allergener og irritanter

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har dokumenteret, at skoleelevers indlæring stiger med op til 15 %, hvis undervisningen foregår i et rum med god udluftning og en behagelig temperatur.


indeklima2Engskolen
Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside