Astma-allergi i skolen

Top banner

Skolepolitik

Der er ingen regler for arbejdsmiljøet for elever på danske skoler, som der er for voksne. For elever gælder Undervisningsmiljøloven fra 2001. Den giver eleverne ret til et godt undervisningsmiljø, men indeholder ikke sanktionsmuligheder.

Det er altså op til den enkelte skole og kommune at forholde sig til, hvordan man vil tackle disse udfordringer.

For elever med astma eller allergi kan det være en hjælp at drøfte følgende med skolen:

  • Indeklima – hvordan sikrer vi, at det er i orden?
  • Rengøring – kan vi gøre det bedre?
  • Pelsdyr på skolen – er der en politik om det?
  • Mad i kantinen – er det muligt at tilgodese alle børnenes behov?
  • Medicin i skolen – hvordan bliver det håndteret?


Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside