Astma-allergi i skolen

Top banner

Sygdomme

Allergiske sygdomme omfatter sygdommene astma, høfeber (sæson- og helårs-), fødevareallergi og eksem (børneeksem og kontakteksem). 

Det er kroniske sygdomme, hvor symptomerne udløses når man udsættes for faktorer, såkaldte allergener, man har udviklet allergi over for. Det kan forekomme:

  • I luftvejene (astma og høfeber).
  • I tarmen (fødevareallergi).
  • I huden (hudallergi eller kontaktallergi). 
Men også ikke-allergiske stoffer (som man kalder irritanter) kan give symptomer - fx astmasymptomer ved udsættelse for tobaksrøg.

Endelig kan sygdommene også optræde, uden at der kan påvises allergi overhovedet. Man taler så om fx ikke-allergisk astma.

Samlet benævnes sygdommene også overfølsomhedssygdommeAstma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside